Algemene voorwaarden

1 Algemeen

1.1 Op al onze leveringen, diensten en aanbiedingen zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

1.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op diensten van Het Kleine Avontuur, waarvan door Het Kleine Avontuur derden worden betrokken.

1.3 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Prijzen

2.1 Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

2.2 Staat er geen prijs bij een artikel dan is het een informatief item of staan er verwijzingen naar andere informatieve bronnen. Neem bij twijfel contact met ons op via mail.

3. Verzendkosten

Voor verzending van de producten brengt Het Kleine Avontuur verzend- en handlingskosten in rekening. Orders worden verzonden tegen brievenbuspost- of pakketpost tarieven:

– brievenbuspakje            : € 3,95
– pakketpost                      : € 6,95

Deze tarieven zijn inclusief BTW
Per artikel staat vermeld wat voor type verzendkosten gehanteerd worden.
Bij meerdere artikelen geldt het hoogste tarief.

Orders die vermeld staan als ‘gratis verzending’ kunnen gecombineerd worden met meerdere artikelen die in 1 postpakket passen. Zij zullen tevens gratis verzonden worden.

Verzending naar België: € 9,00 (vast tarief)

Wil je bestellen naar een ander land binnen Europa? Wij nemen direct na je bestelling contact met je op via de mail of telefonisch om verzendkosten door te geven.

4. Betaling

4.1 Het Kleine Avontuur werkt met betaling achteraf voor organisaties. In je pakket tref je een factuur die binnen 14 dagen betaald dient te worden. Je ontvangt direct na je bestelling een betalingsverzoek, maar dit mag genegeerd worden tot na ontvangst van de bestelling.

Particulieren (zonder opgaaf van organisatie in het bestelformulier) dienen vooraf te betalen. Betaalgegevens ontvang je per mail. Zodra het bedrag op onze rekening staat verzenden wij je pakket.

Bestellingen boven € 200,00 dienen altijd vooraf betaald te worden!

4.2 Bij Het Kleine Avontuur kun je enkel betalen met handmatige overboeking (vooraf betalen).

5. Levering

5.1 Na betaling (of bestelling door een organisatie) wordt iedere bestelling binnen 2 werkdagen ter bezorging aangeboden bij PostNL. PostNL bezorgt in de regel de volgende dag.

5.2 Mocht om een of andere reden aanbieding bij PostNL niet direct mogelijk zijn, dan wordt per e-mail contact met je opgenomen. 

5.3 Het Kleine Avontuur levert aan een selectie van adressen in het buitenland. 

5.4 Van de meeste producten is voldoende voorraad om direct te kunnen leveren. Als wij je bestelling in behandeling nemen en er blijkt toch iets niet voorradig te zijn, dan zullen we je per e-mail laten weten wanneer het betreffende artikel weer leverbaar is. Wil je daar niet op wachten dan wordt betreffend deel van de betaling teruggestort.

5.5 Het Kleine Avontuur is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door PostNL.

5.6 Bestellingen via de pakketservice van PostNL worden 2 keer aangeboden. Daarna laat PostNL een afhaalbericht achter, en kun je de bestelling (gedurende drie weken) bij het dichtstbijzijnde postkantoor ophalen.

6. Retourneren

6.1 Je hebt recht op een zichttermijn van 14 dagen. Dat houdt in dat je een product binnen 14 dagen na aflevering kunt retourneren.

6.2 Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. Ze dienen tevens vooraf kenbaar gemaakt te worden aan Het Kleine Avontuur, via klantenservice@hetkleineavontuur.nl. Na ontvangst van een retournummer, kun je het product o.v.v. het retournummer terugsturen.

6.3 De verzendkosten voor retourneringen zijn voor rekening van de klant.

6.4 Na ontvangst van de retourzending zal Het Kleine Avontuur het betreffende bedrag binnen 14 dagen terugstorten op je bankrekening.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die je op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kun je schriftelijk of per e-mail (via klantenservice@hetkleineavontuur.nl) aan ons voorleggen.

7.2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Het Kleine Avontuur kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Het Kleine Avontuur is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

7.3 Het Kleine Avontuur is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Het Kleine Avontuur zo spoedig mogelijk worden aangepast. 

7.4 Het Kleine Avontuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 

7.5 Indien Het Kleine Avontuur aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Het Kleine Avontuur beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

7.6 Het Kleine Avontuur is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan jou, aan zaken van jou, aan gezinsleden, aan zaken van gezinsleden, aan derden of zaken van derden. 

7.7 Het Kleine Avontuur is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van de website en voor technische of elektronische fouten.

8. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Het Kleine Avontuur in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door je dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Het Kleine Avontuur gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9. Privacy-statement

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Het Kleine Avontuur gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

10. Vragen

Het Kleine Avontuur streeft naar tevreden klanten. Vragen of klachten over de diensten en/of producten van Het Kleine Avontuur zijn altijd welkom en ontvangt Het Kleine Avontuur graag per e-mail: klantenservice@hetkleineavontuur.nl.

11. Geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Het Kleine Avontuur partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Het Kleine Avontuur en de klant zullen pas dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

12. Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Het Kleine Avontuur.

Voor onze eigen uitgaven geldt het volgende:

Alle rechten voorbehouden. Niets uit onze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van opname in digitale fotografie, video, druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Kleine Avontuur. Kaarten uit onze spellen mogen niet als geheel of als losse items verkocht worden of zonder toestemming in (les-)pakketten gebruikt worden. Het dupliceren van de kaarten van KleuterLab of het namaken van soortgelijke kaarten qua opzet en/of vormgeving is niet toegestaan.  Misbruik wordt niet op prijs gesteld.